Arşiv belgelerine göre Maraş milli mücadelesi kitabı

Arşiv belgelerine göre Maraş milli mücadelesi kitabı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alpaslan’ın “Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi” Kitabı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yayımlandı.

Maraş Milli Mücadelesinin 100. yıl etkinlikleri geçen yıl Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından “Arşiv Belgelerinde Maraş Milli Mücadelesi” adlı sergi düzenlenmişti. Söz konusu sergide yer alan arşiv vesikaları, kitap haline dönüştürülerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı.

KSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alpaslan tarafından hazırlanan kitapta, Maraş’ın işgal yılları sırasında kayıtlara geçen yüzlerce önemli vesika yer alıyor. Doç. Dr. Alpaslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen serginin ardından, bu vesikaları kitaplaştırmak istediğini söyledi.

Uzun bir çalışmanın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu eseri yayımladıklarını ifade eden Alpaslan, “Milli mücadele kahramanlarımıza ithaf etmek için hazırladığımız bu kitabın, bundan sonraki süreçte yapılacak araştırmalara da kaynaklık etmesini ümit ediyoruz” dedi.

Tarihi yazarken arşivlerin büyük önem taşıdığını dile getiren Alpaslan, şunları kaydetti:

“Arşivler, kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin meydana getirdiği hizmetler, haberleşme ve işlemler sonucu oluşan, zaman içerisinde biriken, toplanan ve amacına göre farklı nedenlerle saklanan her türlü materyal ve bu materyallerin saklandığı, korunduğu yer olarak tanımlanır. Toplumların kültürlerinin şekillenmesinde önemli etkiye sahip olan arşivler, toplumsal hafızayı korur ve oluşturur. Arşivlerin en büyük özelliği, sosyal ve beşeri bilimler için ilk elden kaynak olmalarıdır. Bundan dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi, devlet ve millet hayatının öz çizgileri arşivlerinde gizlidir. Arşivler, geçmişi bugüne taşıyan, bugünü yarına hazırlayan, bir ülkenin hatırasının, varlığının, kültürünün ve tarihinin temel dayanağıdır. Kişilerin, devletin ve ulusların haklarını belgeler ve korur. Arşiv belgelerine göre Maraş Milli Mücadelesi adlı bu eserde de, Maraş Milli Mücadelesinin yüzüncü yıl dönümünde bölgede yaşanan belli başlı olaylar belgeler ışığında ele alınmıştır.”

Maraş Milli Mücadelesinin, Türk İstiklal Savaşı’nın ilk zaferi olması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Alpaslan, şöyle devam etti:

“Esasen, bizi bu çalışmayı yapmak için cesaretlendiren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve sergilenen “Arşiv Belgelerinde Maraş Milli Mücadele” sergisi olmuştur. Bu sergide 25 konu başlığının bulunduğu 55 belge sergilendi. Biz de bunu daha da genişlettik. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nin yanı sıra özellikle Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi, Genelkurmay Arşivi’nden de kaynaklara başvurarak, bu kitaba aldık. Çalışmamızda İngiliz ve Fransız işgalleri ile bölgedeki Ermenilerin işgalci devletlerle işbirliği içerisinde hareket ederek birtakım katliam hareketlerine girişmelerini belgelerle ortaya koyduk. Ayrıca Fransız işgali döneminde, işgalci güçlerin yerel yöneticilerle olan ilişkileri, uyguladıkları politikalar ve bu politikaların halk kesimindeki yansımalarının da yine bu belgelere yansıdığını gösterdik. Bu belgelerde öne çıkan konuların başında Türk halkının Milli ve Manevi değerlerine yapılan saldırılar, halkın bu durumdan duyduğu rahatsızlıklar ve bununla ilgili devletler nezdinde protesto edilmesi konusundaki girişimler gelmektedir. Dolayısıyla bir asır önce Maraş halkı bütün yokluklara rağmen olağanüstü bir mücadele vermiş ve işgal güçlerini bölgeden söküp atmıştır. Biz de bu kitap ile Maraş’ın bu kahramanlık mücadelesini arşiv belgeleri ile ortaya koymayı amaçladık. Ümit ediyoruz ki, bu çalışma bundan sonra yapılacak araştırmalar için de bir kaynak olacaktır. Bu kitabın yayımlanmasında başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kitabın takdim kısmında Maraş Milli Mücadelesiyle ilgili düşüncelerini kaleme aldı.

Tarih biliminin, geçmişte yaşanmış olay ve olguların ışığında geleceğin inşa edilmesine yardımcı olup rehberlik ettiğini dile getiren Güngör, “Bu açıdan bakıldığında bir milletin tarihi, o milletin hafızası anlamına gelmektedir. Millet olarak baktığımızda bizim tarihimiz başkalarıyla mukayese kabul etmeyecek ölçüde zengin, tarihi hafızamız ise aynı oranda güçlüdür.” ifadelerini kullandı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER