İŞGÜCÜ PİYASASINDA NİTELİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Türkiye İş Kurumunca düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı ile ülke genelinde 500 bin kişi özel sektörde istihdam edilecek. Program kapsamında işletmelerde eğitim alacak katılımcılara gittikleri gün başına 54 TL ayda ortalama 1.404 TL ödenerek tüm masrafları karşılanıyor. Ayrıca bu kapsamda katılımcıların İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ve Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve İŞKUR’a kayıtlı özel işyerlerinde uygulanabiliyor.

 İŞGÜCÜ PİYASASINDA NİTELİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
 İŞGÜCÜ PİYASASINDA NİTELİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR 

İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasının niteliğinin artırılması için düğmeye basıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde odaların en önemli talepleri arasında yer alan ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm raporlarında yer verilen istihdam sorunlarına çare olacak İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları ile hem işgücü niteliğinin artırılması hem de istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor. İŞBAŞI EĞİTİMİ İLE 500 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye İş Kurumunca düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı ile ülke genelinde 500 bin kişi özel sektörde istihdam edilecek. Program kapsamında işletmelerde eğitim alacak katılımcılara gittikleri gün başına 54 TL ayda ortalama 1.404 TL ödenerek tüm masrafları karşılanıyor. Ayrıca bu kapsamda katılımcıların İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ve Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve İŞKUR’a kayıtlı özel işyerlerinde uygulanabiliyor.

 Bu program kapsamında, işverenlerimiz SGK işveren primi desteğinden yararlanarak asgari ücretli için 255 TL teşvik alacak. Bu destek, 18-29 yaş aralığında olan çalışanlar için imalat sanayiinde 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay, 30 yaşından büyükler için tüm sektörlerde 6-30 ay arasında olabilecek.


65 ALANDA MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI AÇILACAK

Diğer taraftan, İŞKUR’un Kahramanmaraş’ta 749 işletme üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, 14 iş dalında ciddi açık var. İŞKUR, KMTSO ve diğer paydaşlar ile 2017 yılında 14 iş dalının yanı sıra diğer iş dallarında da toplam 65 alanda mesleki eğitim kursları açılacak. Kurslar, teorik ve işbaşı uygulamalı olarak yapılabilecek. Program kapsamında eğitim alacaklara teorik eğitimde 20 TL, işbaşı eğitiminde 50 TL ödenecek ve katılımcıların İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ve Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

 Kendi eğiticisi olmayan firmaya, eğitici ücretini İŞKUR ödeyecek. İşverenlerimiz, SGK işveren primi desteğinden yararlanarak asgari ücretli için 255 TL teşvik alacak. Bu destek, mesleki yeterlilik belgesi veya meslek okulu diploması olup olmamasına göre kadınlar ve 18-29 yaş arası erkeklerde 48 ile 24 ay arasında değişebilecek. 30 yaşından büyüklerde ise 24 ay olabilecek. İşsiz, İŞKUR’a kayıtlı ise bu süreler 6 ay uzayabiliyor.   

 

TOBB, ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Nitelikli istihdam sorununun çözüme kavuşturularak reel sektörün küresel rekabet uyum sağlaması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de harekete geçti. TOBB bünyesinde kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi MEYBEM, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere 81 il ve 160 ilçede sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütüyor.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. Şu anda 48 meslekte bu zorunluluk bulunuyor. İş müfettişlerince yapılan denetimlerde belgesiz her bir çalışan için her ay için 500 TL olmak üzere işverene idari para cezası kesilecek. TOBB bünyesinde oluşturulan MEYBEM (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri) Türkiye’nin her yerinde sınav yapıyor. İnşaat, metal, makine ve asansör gibi alanlarda 19 meslekte sınav ve belgelendirme yapıyor. Metal, otomotiv, inşaat alanlarında 13 meslek daha kapsama girecek.

 İşverenlerimiz MEYBEM sayesinde, 2017 sonuna kadar ücretsiz sınav uygulamasından yararlanacak. Sınava girecek olanlar girmeden önce 1 hafta ücretsiz eğim alacak. Mevcut çalışan belge alırsa, firma SGK işveren primini 12 ay ödemeyecek. Belgesi olan işçi işe alınırsa, firma SGK işveren primini 54 ay ödemeyecek.

 Adaylar, MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için www.meybem.com.tr adresinde yer alan personel belgelendirme başvuru formunu doldurarak ön talepte bulunabiliyor. Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla ilgili olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorunda.

 İSTİHDAM VE İSTİHDAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI GEREK

Konu hakkında bir açıklama yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, işgücü piyasasını güçlendirmek adına İŞKUR ile devam eden işbirliğinin umut verici olduğuna değinerek, “Türkiye’nin dışa açılma, sanayi ve ihracatla büyüme stratejisi ülkemizde sanayi yatırımlarıyla beraber güçlü insan kaynaklarının da oluşmasını zorunlu kılıyor. Tarımdan sanayiye ve sanayiden bilgi toplumuna geçiş sürecinde belki de ülkemizin en önemli politik meselesi insan kaynağımızın niteliğidir. İstihdamı ve kalitesini artırıcı ve özellikle gençlerin istihdamını teşvik eden uzun vadeli politikaların uygulanması bu nedenle çok önemli. Bu itibarla, İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları ve TOBB MEYBEM tarafından yürütülen belgelendirme hizmetleri, piyasanın talep ettiği nitelikli ve donanımlı işgücünün oluşmasından stratejik rol oynayacak” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2017, 23:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER