KSÜ, 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Asos Eğitim Bilişim ve Danışmanlık firmasının katkılarıyla 3.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

 KSÜ, 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

 KSÜ, 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Asos Eğitim Bilişim ve Danışmanlık firmasının katkılarıyla 3.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum açılış programının açış konuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci yaptı. Gelişmekte olan ülkelerde fen ve tıp alanlarına oranla sosyal bilimlere gerekli önemin gösterilmediğini ifade eden Rektör Deveci, “Milli seciyenin, ahlaki değerlerin, tarih şuurunun ve gelecek tasavvurunun bilim adına, teknoloji adına, teknik ilerleme adına yok sayılması bir toplumu felaketin eşiğine götürebilir. Keza değerler adına bilimi, teknolojiyi yok saymak da aynı felaketin habercisidir. Dünya tarihine ve günümüze baktığımızda ilmî atılımın güçlü ve anlamlı sosyal sistemlerden kaynaklandığını görmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Sosyal bilimler alanında yabancıları taklidin yersiz olduğunu belirten Rektör Deveci, bu alanda medeniyetimizin yetiştirdiği büyük mütefekkir İbni Haldun’un Mukaddime adlı eserinde geçen ‘Mağluplar, galipleri taklit eder.’ sözünü hatırlatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Tanzimat’tan günümüze bu mağlupluk psikolojisi ile taklit içerisinde bocalamakta isek bunun en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz sosyal bilimlerdeki noksanlığımızdır. Milli bünyeyi ecnebi neşterinin müdahalesine açık hale getirmenin açıkçası Fetö denen terör örgütünün bu topraklarda zemin bulabilmesinin sebebi topluma enjekte edilen mağlupluk psikolojisidir.”

“Sosyal bilimlerin en temel şartı kendi anadilinde kavramsallaştırma yapabilecek bir seviyeyi yakalamaktır. Bir sosyal bilimci, kendi dilini tüm tarihi hazinesi ile bilmek ve kendi dilinde bilimsel bir makale yazmak zorundadır.” diyen Rektör Deveci, “Yunus’un derviş dünyasını, Nasrettin Hoca’nın nüktedanlığını, Mevlana’nın mütefekkir ve mürşit tarafını, Karacaoğlan’ın coşkunluğunu, Dadaloğlu’nun mertliğini, Fuzuli’nin ehli beyt aşkını, Baki’nin ihtişamını, Mimar Sinan’ın vecdini ve bir meşale gibi Sezai Karakoç’tan Cahit Zarifoğlu’na uzayan şiir dünyamızı, Koçi Bey’den Mecelle’nin yazarı Ahmet Cevdet Paşa’ya Osmanlı münevverlerini, Halil İnalcık’tan Ahmet Hamdi Tanpınar’a, üstadımız Cemil Meriç’e kültür halkamızı bilmeyenden sosyal bilimci olmaz. Olsa olsa ancak yabancı kültürlerin taşıyıcısı, dipnot bilgini olur.” dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Örnek ise konuşmasında, yapılan bilimsel çalışmalarla toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynayan sosyal bilimlerin, fen ve tıp bilimleri ile aynı ölçüde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan sempozyuma ilişkin katılımcıları bilgilendiren Rektör Yardımcısı Örnek, sempozyum süresince 1 panel, 4 çalıştay ve 100 akademik oturum düzenleneceğini söyledi. 920 katılımcının yer aldığı sempozyumda 531 bildiri sunulacağını ve 11 poster sunumu gerçekleştirileceğini belirten Örnek, ayrıca 33 bireysel karma resim sergisinin açılacağını ifade etti.

Sempozyumun dört ana başlık altında yer alan bilimsel çalışmalardan oluştuğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Örnek, bu başlıkları, ‘Yönetimde İnsan İlişkileri’, ‘21. Yüzyıl ve Kritik Düşünme Becerileri’, ‘Fikri Haklar ve Fikri Haklara İlişkin Hukuki Korunma Olanakları’ ve ‘Kültürel Miras Tanıtımında Alternatif Turizmin Yeri’ şeklinde sıraladı.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, “Bilimde Başarılı Olmanın Sırları” başlıklı çağrılı bildirisini sundu. Başarının temelini iyi bir eğitimin oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, başarıya ulaşmak için hedef belirlemek, iyi derecede yabancı dil öğrenmek ve yapılan işi severek çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

“Hayatta çalışmadan kazanılacak tek şey başarısızlıktır.” diyen Şahin, bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek işbirliklerinin bilimsel gelişmeye katkısının önemini vurguladı.

Açılış programı kapsamında sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edilirken, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik dinletisinin ardından düzenlenen sempozyumun ilk oturumuna Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Örnek başkanlık etti. Rektör Yardımcısı Örnek ayrıca “Türkiye’nin Büyüyen Ekonomisinde Kahramanmaraş’ın Yeri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturum kapsamında, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Ağır ve Araştırmacı Hacı Hayrettin Tıraş “D-8 Ülkelerinin Sağlık Harcamaları Bakımından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Analiz”, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül Topallı “Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki Panel Granger Nedensellik Yaklaşımı: Brıcs ve Türkiye Örneği”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Yılmaz ise “Yeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum, gün boyunca farklı salonlarda gerçekleştirilen oturumlarla devam ederken, protokol üyelerinin katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sergi salonunda karma resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2017, 23:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER