“ULUSLARARASI MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde 5 ayrı salonda gerçekleştirilen sempozyuma katılan akademisyenler bildirilerini sundular.

 “ULUSLARARASI MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MARAŞ”

SEMPOZYUMUN BİRİNCİ GÜN OTURUMLARI TAMAMLANDI

 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş” sempozyumunun öğleden sonraki oturumları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki 5 ayrı salonda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde 5 ayrı salonda gerçekleştirilen sempozyuma katılan akademisyenler bildirilerini sundular.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün oturum başkanlığında gerçekleştirilen 1. Oturumda Prof. Dr. İsmail Özçelik; “Milli Mücadelede Anadolu Basınında Maraş”, Prof. Dr. Kemal Çelik; “Maraş’ın İşgali, Fransız ve Ermenilerle İlişkiler”, Prof. Dr. Ahmet Eyicil; “Fransızların Maraş’ı İşgali”, Prof. Dr. Oğuz Aytepe; “Milli Mücadele’de Kahramanmaraş’ın İşgali ve Kurtuluşu” ve Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik; “İzmir’in İşgalinden Maraş Kurtuluş Mücadelesine Din Adamlarının Halkı Örgütleme Faaliyetleri” konularında bildirilerini sundular.

Sempozyumda verilen aranın ardından ikinci oturum Prof. Dr. Haluk Selvi başkanlığında gerçekleşirken, Prof. Dr. Necati Fahri Taş;  “Mondros Mütârekesi Sonrasında Güneydoğu Anadolu’da İngiliz Faaliyetleri”, Prof. Dr. Ulvi Keser; “Kıbrıs’ta Ermeni Doğu Lejyonu “Legion D’orient” ve Çukurova’da Faaliyetleri”, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin; “Milli Mücadele Döneminde Maraş’ta İngiliz Siyasi ve Askeri Faaliyetleri”, Arş. Gör. Tülay Aydın; “Milliyetçilik Olgusu ve Maraş Milli Mücadelesinde Milli ve Dini Unsurlar” ve  Ömer Hakan Özalp; “Elbistan Kaymakamının Kovulması” konularında bildirilerini sundular.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Salonu’nda gerçekleştirilen 1.Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Osman Akandere yaparken, Doç.Dr. Muhammet Erat; “Kâzım Karabekir Paşa ve Maraş Müdafaası”, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şavkılı - Arş. Gör. Tülay Aydın; “Maraş ve Antep Millî Mücadelesinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi”, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu; “Milli Mücadele’de Maraş-Hatay Kuva-yı Milliye Dayanışması”, Mehmet Işık; “Maraş Milli Mücadelesinin Kurtuluş Savaşına Tesiri”,  ve Recep Şükrü Güngör; “Maraş Kurtuluşunun Manevi Mimarları” konularında bildirgelerini sundular.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Salonu’nda ikinci oturum Doç. Dr. Nejla Günay başkanlığında gerçekleştirilirken, Prof. Dr. İbrahim Solak; “XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Maraş’ın İdari Yapısı ve Nüfus Durumu”,  Prof. Dr. Orhan Doğan; “Maraş ve Ayıntablıların Kahramanlıkları (Eşref Edib'in Sebilürreşad'daki Bir Yazısı), Yrd.  Doç. Dr. Cengiz Şavkılı -  Hüsne Doğan; “Maraş Millî Mücadelesi ve 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Kutlamalarının Maraş Vilayet Gazetesine Yansımaları”,  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çabuk; “ABD Basınında Maraş Savunması”,  Yrd. Doç. Dr. İsa Kalaycı; “Türk Basını’nda Maraş’ın Millî Mücadelesi” ve Ali Avgın; “Vatan Savunmasında Maraş Mevlevihanesi” konularında bildirgelerini sundular.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Salonu’ndaki 1. Oturuma Prof. Dr. Necati Fahri Taş oturum başkanlığı yaparken, Yrd. Doç. Dr. Fahri Kılıç; “Milli Mücadele Dönemi’nde Elbistan’dan Maraş’a Yapılan Yardımlar”, Celil Çınkır; “Kurtuluş Savaşında Andırın”, Cezmi Yurtsever; “Andırın Baskını ve Abaza Durdu Bey Olayı”, Halil Arık; “Maraş Milli Mücadelesinde Pazarcık” ve  Burhan Bozgeyik; “Kurtuluş Savaşımızda Sütçü İmam’ın Rolü” konularında bildirilerini sundular.

Tartışma ve verilen ara sonrasında ikinci oturum ise Prof. Dr. İsmail Özçelik başkanlığında gerçekleştirilirken, Yrd. Doç. Dr. Erhan Alpaslan - Mehmet Abama; “Maraş Milli Mücadelesinde Din Adamları Bağlamında Ziyai Zade(Dayızade) Hacı Mehmet Emin Efendi ve Milli Mücadeleye Katkıları”, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Arslanyürek; “İngilizlerin Maraş’ı İşgali”, Cengiz Gönen; “Maraş Kurtuluş Savaşında Maraşlıların Ermeni Yerlilerine Yardımı” , Mustafa Köş; “Milli Mücadelede Sivas’la Telgraflaşmalar” ve Deniz Kurtboğan; “Maraş Milli Mücadelesinde Kılıç Ali Bey’in Rolü” konularında bildirilerini sundular.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ali Kuşçu Salonu Prof. Dr. Ulvi Keser’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen birici oturumda Yrd. Doç. Dr. Olcay Özkaya Duman; “Misak-ı Millinin Maraş Hattı Savunmasında Savaş ve Kadın Üzerine Bir İnceleme”, Yaşar Türkkorur; “İlk Kurşun”, Necmettin Şahiner; “Maraş’ın Kahramanları”, Cevdet Alperen; “Kahraman Gülsüm “Kamil Alperen’in Bir Hatırası” ve Fırat Biçer; “Maraş Milli Mücadelesinde Kadınlar” konularında bildirilerini sundular.Ali Kuşçu Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci oturumda ise Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Çelik’in başkanlığında; “ Prof. Dr. Mehmet Özkarcı; “Maraş Milli Mücadelesinin Sembol Eseri: Uzunoluk Hamamı”,  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erşahin - Arif Özgen; “Bir Edebi Anlatım Formu Olarak Destan ve Kahramanmaraş Kurtuluş Destanları”, Yard. Doç Dr. Necati Demir; “Gazi ve Şehitlerin Maraş’ın Kurtuluşundaki Katkıları Bağlamında Afşin’in Yakın Tarihinden(1910-1960)Kesitler”, Ömer Yalçınova;
“Halide Nusret Zorlutuna’nın Roman ve Hatıralarında Maraş’ın Kurtuluş Savaşı ve Muharrem Beyazıt”, Adnan Güllü; “Elbistan’ın Maraş Kurtuluş Harbindeki Rolü” ve H. Abdullah Kozan; “Yeşilyöre’nin Tarihi ve Savaşa Katılanlar” konularında bildirilerini sundular.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Piri Reis Salonu’nda gerçekleştirilen 1. Oturumda Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in başkanlığında, Prof. Dr. Yavuz Aslan; “Maraş’ın İşgalinin Erzurum’daki Yankıları”, Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı; “Heyet-i Temsiliye’den Ankara Hükümetine Maraş ve Çevresinde Uygulanan Mücadele Stratejiler”,  Yrd. Doç. Dr. Celal Pekdoğan; “Kilikya-Levant- Kemalistler Bağlamında Maraş Savunması”,  Yalçın Özalp; “Milli Mücadelemiz Üzerinde Yapılan Tahrifatlar”, Cengiz Gönen; “Mustafa Kemal Paşa ve Maraş” ve Vüsale Musalı; “Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesinin Çocuk Hikâyelerine Yansımaları” konularında bildirilerini sundular.


Yine aynı salonda Oturum Başkanı Prof. Dr. Oğuz Aytepe başkanlığında yapılan 2. Oturumda ise, Yrd. Doç. Dr. Erhan Alpaslan; “Heyet-i Temsiliye’nin Maraş Milli Mücadelesine Yönelik Faaliyetleri”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik; “Stanley E. Kerr’in “The Lions Of Marash” Adlı Kitabına Göre Maraş Milli Mücadelesi ve Kitaba Yönelik Eleştiriler”, Kadriye Kırdök; “Maraş İçin Kalemleriyle Savaşanlar”,  Furkan Eren; “Milli Mücadelede Mücahit Mehmet Mümtaz Eren” ve İbrahim Gökburun; “Maraş Coğrafyasında Diriliş Ruhu ve 12 Şubat Zaferi” konularında bildirilerini sundular.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 5 ayrı salonda ikişer oturum halinde gerçekleşen sempozyumun sonunda bildiri sunan akademisyenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Sempozyum 4 Şubat 2017 Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki ayrı salonda devam edecek ve oturumlar sabah saat 09.30’da başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2017, 23:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER