banner519

İYİ PARTİLİ ÇABUKEL’DEN BASIN AÇIKLAMASI

İYİ Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistan için toplandı.

İYİ PARTİLİ ÇABUKEL’DEN BASIN AÇIKLAMASI

 

İYİ PARTİLİ ÇABUKEL’DEN BASIN AÇIKLAMASI

 

İYİ Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistan için toplandı. Basın açıklaması yapan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, “4 milyondan fazla mülteciye 30 milyar dolar harcayan iktidar Uygur Türkü soydaşlarımızı görmezden geliyor.” dedi.

 

İYİ Partililer, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çekmek için önce Kahramanmaraş il binası toplantı salonunda daha sonra da parti binası önünde  bir araya geldi.

 

İYİ Parti Kahramanmaraş Teşkilatı, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin bir araya geldiği protestoya çok sayıda vatandaş da destek verdi.

 

 

 

Çin’in Yayınlanan Uluslararası raporlarda 1 milyon, bir de rapora dahil edilmemiş ya da edilemeyen kısımla birlikte, 3 milyondan fazla Uygur Türkün  esir kamplarına doldurmasına tepki gösterilen programda İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel basın açıklaması yaptı.

 

Basın açıklamasında, 70 yıldır uygulanan insanlık dışı politika, son yıllarda iyice kontrolden çıktığını belirten Çabukel açıklamasına şu şekilde devam etti: “1949 yılından bu yana, yaklaşık 70 yıldır, Çin tarafından Uygur Türklerine uygulanan bir işkence politikası söz konusudur. 1949 yılında işgal edilen Doğu Türkistan’da, soydaşlarımıza karşı etnik temizlik ve asimilasyon politikası yürütülmektedir. Ana dilleri, dinleri ve kültürleri yok edilmeye çalışılan ve her türlü hak ve özgürlükleri ellerinden alınan Uygur Türkü soydaşlarımız, dini ve milli değerlerinden uzaklaşmamak ve gasp edilen temel haklarını yeniden elde etmek için 70 yıldır direnmektedir. Bu uğurda ailelerini, eşlerini, dostlarını ve akrabalarını kaybetmişlerdir. Tüm bunlarla birlikte Çin, 1 milyondan fazla Uygur Türkü soydaşımızı hiçbir yargılama yapmaksızın kamplarda tutmaktadır. Bunlar yayınlanan uluslararası raporlarda belirtilen sayılardır; bu sayı, bir de rapora dahil edilmemiş ya da edilemeyen kısımla birlikte, 3 milyonu bulmaktadır. Kampların dışındaki Türk halkı ise temel insan haklarını ayaklar altına alacak şekilde izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Bu uygulamaların derhal önüne geçilmesi gerekmektedir.

“Erkekleri hapse atılan Türk ailelerinin evlerine erkek bir Çinli misafir etme zorunluluğu getiriliyor ve tecavüz suçunun önü açılıyor.”

         Çin hükümeti, bölgedeki Türk nüfusunun azaltılması için de asimilasyon politikası uygulamaktadır. Çin hükümeti, kendi vatandaşlarının bölgeye göçünü destekleyecek adımlar atmaktadır. Böylelikle oradaki Çin vatandaşı nüfusunun artırılması hedeflenmektedir. Çin tarafından yürütülen bu nüfus eritme politikaların en iğrenci ise Doğu Türkistan’da yaşayan her Türk ailenin evine bir erkek Çin vatandaşı misafir etme zorunluluğudur. Erkekleri hapse atılan Türk ailelerinin evlerine Çinli erkekler “Kardeş Aile Projesi” adı altında yerleştirilmiştir. Böylelikle Çin hükümeti, Uygur Türklerine karşı tecavüz ve gasp gibi insanlık dışı suçların da önünü açmaktadır. Uygur Türklerinin mallarına ve yaşam haklarına göz dikilmiştir. Çin’in bu insanlık dışı politikalarının, nefret ve insanlık suçu doğuran faaliyetlerinin acilen önüne geçilmelidir.

“4 milyondan fazla mülteciye 30 milyar dolar harcayan iktidar Uygur Türkü soydaşlarımızı görmezden geliyor.”

         Ülkemizin sınırlarını yol geçen hanına çeviren, ne şartlarda ve hangi kontrollerden geçerek ülkeye alındığı bilinmeyen 4 milyondan fazla mülteciye barınma ve yaşam olanağı sağlayan ve bu insanlar için 30 milyar dolar harcayan AKP hükümeti, ne yazık ki Uygur Türkleri konusunda kime ya da kimlere karşı olduğunu bilmediğimiz çekincelere sahip. Onlarca Uygur Türkü soydaşımız havaalanlarında günlerce bekletilip zor şartlar öne sürülerek ülkemize alınırken ya da ülkemize hiç alınmazken iktidar kanadı güney sınırımızı her sene yeni mülteciler için açıyor. Biz bu noktada kendi soydaşlarımız için de eşit politika güdülmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz milyarlarca dolarlık kaynaklar değil; biz sadece kendi soydaşlarımızın kendi kültürümüzden ve adetlerimizden koparılmaması için girişimlerde bulunulmasını istiyoruz. Bu taleplerimiz her fırsatta yerli ve milli olduğunu dile getiren AKP ve MHP birlikteliğinde bir karşılık bulmamaktadır. Mazluma kucak açtığını dile getiren iktidar neden Uygur Türkü soydaşlarımızı görmemekte direniyor?

“Uygur Türkleri için Dışişleri Bakanlığı’na verdiğimiz soru önergesi bakanlık tarafından süresi içinde cevaplanmamıştır.”

         Meclis çatısı altında bulunduğu sürece bu vatanın ve soydaşlarımızın iyiliği için çalışacağı garantisini veren partimiz, uluslararası kuruluşların raporlarında tespit edilen hususların doğruluğunun ve Uygur Türkü soydaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların dile getirilmesi ve tespit edilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na 5 maddelik bir soru önergesi sunmuştur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılması istenmiş olan sorularımız şunlardı:

1.   Çin hükümetinin 1 milyonun üzerinde Uygur Türkü’nü kamplarda esaret altında tutmakta olduğuna yönelik iddialar doğru mudur?

2.   Bakanlığınız tarafından konuyla ilgili herhangi bir diplomatik girişimde bulunulmuş mudur?

3.   Özellikle 2016 yılından bu yana söz konusu iddialar hangi uluslararası platformda gündeme getirilmiştir?

4.   Çin ile son dönemde başta ekonomik iş birliği olmak üzere yakınlaşma yaşanmaktadır. Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, Uygur Türkleri konusu gündeme gelmiş midir? Konuyla ilgili talep ve beklentilerimiz Çin yetkilileriyle paylaşılmış mıdır?

5.   Uygur Türkleri’ne yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD tarafından Çin’e yaptırım uygulanması gündeme gelmiştir. Bakanlığınızın ya da hükümetinizin benzer bir yaptırım uygulama konusunda hazırlığı bulunmakta mıdır?

Yazılı olarak cevaplanması talep edilen bu önergemiz Dışişleri Bakanlığı tarafından süresi içinde cevaplandırılmamıştır. Biz, sizlerin huzurunda bu soruları tekrar sorma gereği duyduk. Sesimizin çıktığı her yerde de bu soruları sormaya devam edeceğiz.

“Uygur Türkleri için meclis araştırması talep ettik.”

         Ayrıca belirtmek gerekir ki, Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri’ne yönelik olumsuz uygulamaların incelenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemiz de halen gündemdedir. Bu araştırmamızın “Gerekçe” kısmında yine uluslararası raporlara ve şu an Türkiye’de yaşamakta olan Uygur Türkleri’nin yaşadıklarına yer verilmiştir. Yazılı önergemizi süresinde cevaplayamayanların bu önergemize ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz.

“Uygur Türkü soydaşlarımızın çilesi, bizim de çilemizdir.”

         Saygıdeğer soydaşlarımız, biz sizin yaşadıklarınızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlar görmezden geldikçe, biz haykıracağız. Sizin yaşadıklarınıza kapalı olan gözlere ve kulaklara inat, biz sizin yanınızdayız. Çin’in Doğu Türkistan’da soydaşlarımıza uyguladığı baskıyı, insanlık dışı muameleleri ve zulmü şiddetle kınıyoruz. Sayıları milyonları bulan soydaşlarımızın gerekçesiz ve yargılamasız şekilde tutuldukları kamplardan bir an önce bırakılmalarını ve ailelerine kavuşmalarının sağlanmasını talep ediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu kıyımın artık son bulmasını diliyoruz. Buradan mevcut iktidara artık Uygur Türkü soydaşlarımızın sorunlarına karşı gözlerini kapatmamaları ve bu insanlık dışı muamelelerin son bulması için gerekli çalışmaları yapmaları için sesleniyoruz.

“Türkiye’nin tüm Türk yurduna umut olması gerekirken, mevcut iktidar soydaşlarımızı görmezden geliyor.”

Her fırsatta yerliliği ve milliliği ağzından düşürmeyen iktidar, Türk yurdunda zulüm gören Türkler için neden sessiz kalmaktadır? Bugün milyonlarca Uygur Türkü Çin tarafından eziliyor, dövülüyor, işkenceye maruz bırakılıyor, tecavüze uğruyor ya da öldürülüyor. Doğu Türkistan’da bir insanlık suçu işleniyor. Türkiye’nin tüm Türk yurduna umut olması gerekirken siz Türkiye’nin gözünü ve dilini bağlıyorsunuz. Siz soydaşlarımıza sırtınızı dönüyorsunuz. Tüm dünyaya ders verme hevesiniz, sizi sınıfta bıraktı. Ülkemize 4 milyondan fazla mülteci aldınız ama bir yandan da bize sığınan kendi soydaşlarımıza sırt çevirdiniz. Bizi bizden uzaklaştırmaya çalıştınız. Siz ne kadar görmezden gelseniz de biz kendi kardeşlerimizi görmezden gelmeyeceğiz.

“İYİ Parti, Türk dünyasının sesi olacaktır.”

         Değerli vatandaşlar ve Uygur Türkü soydaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sizleri temsil görevimizi sizlere layık olmaya çalışarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada soru önergelerimizle, kanun tekliflerimizle ve komisyon önergelerimizle sizlerin sorunlarının mecliste konuşulmasına gayret ediyoruz. Sizlerin desteğiyle sizlerden aldığımız bu yetkimizi, yine sizleri temsil etmek için kullanıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 07:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner513

banner507