banner422

ULUSLARARASI İSLAM ve MODEL İNSAN SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İslâm ve Model insan Sempozyumu değerlendirme oturumu ile sona erdi.

 ULUSLARARASI İSLAM ve MODEL İNSAN SEMPOZYUMU SONA ERDİ

 ULUSLARARASI İSLAM ve MODEL İNSAN SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İslâm ve Model insan Sempozyumu değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Açılışı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan ve toplamda 210 katılımcının 7 salonda 35 oturumla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında devam eden Uluslararası İslâm ve Model insan Sempozyumu değerlendirme oturumu ile sona erdi.

İki gün boyunca devam eden sempozyumun ikinci gününde ise  6 salonda 18 oturum yapıldı.

Sempozyumun ikinci gününde KSÜ İlahiyat Fakültesi - 1 Nolu Salon 1.Oturum(09:00/10:30)

Doç. Dr. Şaban Karasakal (Başkan); Muhsin” Kavramı Çerçevesinde Kur’ân’da Model İnsan Davranışları, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hilmi Bilgi; Kur'an-ı Kerim'deki Havf ve Reca Kavramlarının Model İnsan Oluşumundaki Katkısı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş;  “El-Emir Bi’l-Ma‘rûf ve Nehiy Ani’l-Münker” Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Recep Koyuncu;  "Kur’an’ın Öngördüğü İnsan Modellerinden “Müttakî” Kavramı Üzerine İnceleme", Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çalışkan;  Kur'ani Bir Kavram Olarak "Sıbgatullah" Kelimesinin Model İnsan Oluşumundaki Katkısı konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi 2 nolu salon 1.oturum(09:00/10:30) Prof. Dr. Adem Apak (Başkan); Bir Ahlak Modeli Olarak Hz. Peygamber, Prof. Dr. Adnan Demircan; Dini Tebliğde Model Olarak Hz. Peygamber, Doç. Dr. Şaban Öz; Bir Siyasi Model Olarak Hz. Peygamber, Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit; "Şehir Tasavvuru ve Uygulamaları Yönüyle Model İnsan: Hz. Muhammed (sav),Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kelpetin; İnsanî İlişkilerde Model Olarak Hz. Peygamber konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 nolu Salon 1.Oturum(09:00/10:30) Prof. Dr. Ramazan Kazan (Başkan); Hz. Peygamber’in Vecizelerinde Model İnsanın Vasıflar, Prof. Dr. Osman Türer; Tasavvufî Düşüncede "Kâmil İnsan" Anlayışı, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erşahin; Mevlana ve Aşk İnsanı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sait Sıcak; Müfessirin Özellikleri Bağlamında “İnsân-ı Kâmil” Anlayışı ve “Büyük Adam Sosyolojisi” Teorileri, Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Çalışkan; Müfessirin Özellikleri Bağlamında “İnsân-ı Kâmil” Anlayışı ve “Büyük Adam Sosyolojisi” Teorileri, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Farsakoğlu; Eroğlu Kuddûsî Divanında İnsan-ı Kâmil Olarak İdeal Âşık Tipi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 Nolu Salon 1.Oturum(09:00/10:30) Prof. Dr. Metin Özdemir  (Başkan); Mutezile’nin İnsan-ı Kâmili, Dr. Öğr. Üyesi Recep Tek; Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Model İnsan, Öğr. Gör. Cafer Yerlikaya; Kuran Öğretiminde Sahabe Örnekliği, Öğr. Gör. Cemal Ergün; Cumhuriyet Dönemi Kuran Öğretiminde Üç Model İnsan, Öğr. Gör. Abdussamed Söyler; İmam Nevevî'nin Et-Tibyan Fî Âdâbi Hameleti'l-Kuran Adlı Eserinde Model Kuran Öğretisi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu Salon 1.Oturum(09:00/10:30) Prof. Dr. Ekrem Bektaş (Başkan); Sünbül-Zâde Vehbî’nin Lutfiyye’sine Göre Model İnsan, Prof. Dr. İsa Çelik; tasavvufî Düşüncede Model İnsan Perspektifi: İnsân-ı Kâmil, Doç. Dr. Mustafa Koç; Tasavvuf Psikolojisi ve Hümanistik Psikoloji Perspektifinden ‘Model İnsan’ Üzerine Karşılaştırmalı Semantik Analizler, Arş. Gör. Gökhan Alp; Sünbül-Zâde Vehbî’nin Lutfiyye’sine Göre Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Birol Yıldırım; Tasavvufî Düşüncede Model İnsan Perspektifi: İnsân-ı Kâmil, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Kızıler; Tasavvuf Düşüncesinde Rol Model Yönteminin Karakter İnşasına Etkisi, Öğr. Gör. İsmail Akçay; Pakistan'daki Diyobend Medreselerinin Modelliğinin Günümüze Yansımaları konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 6 Nolu salon 1.Oturum(09:00/10:30) Prof. Dr. Ali Osman Kurt (Başkan); ‘İyi Samiriyeli’ Örneği Bağlamında Hıristiyan Dünyanın Müslüman Mülteciler Sorunuyla İmtihanı, Dr. Öğr. Üyesi Şerefettin Adsoy; Anlam ve Kavramsal Bağlamda Model İnsanın Tutumu, Arş. Gör. Harun Geçer; Verili Anlam Dünyasından Bütüncül Bir Hayata: Model İnsan Düşüncesinin Sosyolojik Temelleri, Arş. Gör. Hızır Hacıkeleşoğlu; Verili Anlam Dünyasından Bütüncül Bir Hayata: Model İnsan Düşüncesinin Sosyolojik Temelleri,Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Karakaya; Erdemli Toplumun Erdemsizleri (Model İnsana Fârâbî Zaviyesinden Tersinden Bakış) konularında bildirilerini sundular.

KSÜ ilahiyat Fakültesi / 1 Nolu salon 2.oturum(10.30 – 12.00) Prof. Dr. Niyazi Can (Başkan); Okul Öncesi Eğitimde Rol Modelliğin Çocuğun Eğitimine Etkisi, Doç. Dr. İrfan Görkaş; İslam Ahlak Felsefesinde Model İnsan Olarak ‘Aile Reisi’, Dr. Öğr. Üyesi Teceli Karasu;Eğitim Felsefesi Akımları Açısından Öğretmen Modelliği, Öğr. Gör. Emine Can Mercan; Okul Öncesi Eğitimde Rol Modelliğin Çocuğun Eğitimine Etkisi, Okt. Esra Aslancan; Okul Öncesi Eğitimde Rol Modelliğin Çocuğun Eğitimine Etkisi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 2 nolu Salon 2.Oturum(10.30 – 12.00) Prof. Dr. Şamil Öçal (Başkan); Osmanlı Düşünürü Kemalpaşazade’ye Göre ‘İnsanlık Durumu’ Ve İnsanda Var Olan Potansiyel Güçler, Prof. Dr. İsmail Özçelik; XVI. Yüzyıl Osmanlı Adap Kitaplarına Göre İdeal İnsan Tipolojisi, Doç. Dr. Ayhan Ak; Çok Yönlü Model Âlim: Fatih’in Hocası Ahmed Gürânî, Doç. Dr. Bilal Gök;Bilge İnsan Ebu’l-Hasan El-Harakânî Ve Gazneli Mahmud İle Münasebeti, Doç. Dr. Adnan Adıgüzel;Murabıtlar Döneminde Mağrib Ve Endülüs’ü Birleştiren Büyük Lider Yusuf B. Taşfin (Ö. 1106), Arş. Gör. Mert Can Erdoğan; XVI. Yüzyıl Osmanlı Adap Kitaplarına Göre İdeal İnsan Tipolojisi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 Nolu Salon 2.oturum(10.30 – 12.00 Prof. Dr. Adil Yavuz (Başkan); Huzurlu Bir Toplum Ve Güçlü Bir Devletin İnşasında Model İnsan: Hz. Peygamber, Prof. Dr. Ali Bulut; Kişilik İnşasında Usta-Çırak İlişkisinin Önemi, Doç. Dr. Abdullah Ünalan; Arketip Olarak Sahabe, Doç. Dr. Muammer Bayraktutar; İmam Nevevî’nin “Kırk Hadis” Adlı Eserinin Model İnsan Yetiştirmedeki Yeri,

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Çap; Hz. Peygamber’in Sahâbeyi Sonraki Nesillere Model Olarak Hazırlaması,

Dr. Öğr. Üyesi) Fikret Özçelik; Hadis Tenkidinde Sahâbe Modeli: Hz. Âişe Örneği konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 Nolu Salon 2.Oturum(10.30 – 12.00) Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç (Başkan); İslam Mezhepleri Bağlamında İmam Matüridiye Göre "Model İnsan", Doç. Dr. Mustafa Özkan; Çalışma Ahlakında Rol Model Olarak Hz. Muhammed(sav), Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir; Vahyin İman Bağlamında İnsanı İnşası (Hz. Muhammed Örnekliğinde), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Aktaş; Kur’ânî Dualarda İnsan Modeli /Human Model In The Qur'anıc Prayers, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Cevher;

Kur’an’ın Model Lider Oluşturma Metotları, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Diler; Din Eğitiminde Rol Model Eleştirisi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu Salon 2.Oturum(10.30 – 12.00) Prof. Dr. Ramazan Biçer (Başkan); İmam Matüridi'ye Göre Model İnsan Olmanın Önündeki Engeller, Prof. Dr. Galib Sayilov; Çağdaş Dünyada Yeni İslam Lider-Modeli, Dr. Öğr. Üyesi Recep Önal; Kur’an’da Model İnsan Olarak Hz. Eyüb Ve Hz. Ya‘Kûb: Sabır Ve Tevekkül Örneği, Öğr. Gör. İsmail Göktürk; Aliya’nın Perspektifinden Hareketle Yeni Bir Medeniyet Hamlesi İçin İdeal İnsan, Dr. Öğr. Üyesi İskender Şahin; Kur'ân-I Kerim'in Model Lider İnsanı İnşası konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 6 Nolu Salon 2.Oturum(10.30 – 12.00) Prof. Dr. Âdem Dölek (Başkan); Model İnsanda Olması Gereken Özellikler Ve Bunların Model Toplumun Oluşmasına Tesirleri, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati Barış; Savaşlardaki Uygulamaları Bağlamında Hz. Peygamber'in Örnekliği, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Bıyıkoğlu; Kur’ân’da Olumsuz Özellikleri Anlatılan İnsan İle Halîfe Oluşu Arasındaki Diyalektik İlişki, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gül; Kur’an’ın İnşa Ettiği Rol Model İnsanlar: Rahmanın Kulları,

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nedim Yektar; Model İnsan Olarak Hz. Peygamber’in Suçluları Eğitmesi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 1 Nolu Salon 3.Oturum(14.30 – 16.00) Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu (Başkan); İslam Düşünce Tarihinde İnsan Modelleri, Doç. Dr. İbrahim Yenen; Yönetim Ve Yönetici Modeli Olarak Hz. Muhammed (Sav), Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koyuncu;Kelami Düşüncede Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tözluyurt; İmam Mâturîdi’de “Adalet” Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Katkısı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salim Güven; Hz. Peygamber’in Hayatında İnziva Ve Toplumsal Dönüşüm, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin Seyhan; Şeyh Ebu'l-Hasan El-Harakânî’ye Göre Model İnsanın Temel Vasıfları konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 2 Nolu Salon 3.Oturum(14.30 – 16.00) Prof. Dr. Ahmet Yıldırım (Başkan);

Rol Model Olarak Şahsiyet Olarak Hz. Peygamber’in (S.A.) Örnekliği, Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş; Kur’an’da Model Olarak Sunulan İnsan Tipleri, Doç. Dr. Mehmet İlhan; Dihlevi’ye Göre Model İnsan Olarak Peygambere Duyulan İhtiyaç, Doç. Dr. Mustafa Işık; “İnsan Ölünce Dünyadaki Eylemleri Biter; Üç Tip Hariç” Hadisinden Hareketle, Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Fidan; İslâm Aile Hukukundan Hareketle Ailede İdeal İnsan Tipi, Dr. Öğr. Üyesi Avnullah Enes Ateş; Model İnsan Oluşturmada Kur'an'daki Peygamber Kıssaları, Arş. Gör. Hüseyin Altıntaş; İslâm Aile Hukukundan Hareketle Ailede İdeal İnsan Tipi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 Nolu Salon 3.Oturum(14.30 – 16.00) Prof. Dr. Abdulkadir Evgin başkanlığında Doç. Dr. İsmail Pırlanta; Sahâbenin Model İnsan Olması Bağlamında Abdurrahman B. Avf Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Hoşab; Hadislerde İnsan Ve İnsaniyet Mefhumu, Arş. Gör. Abdurrahman Kurt; Hadislerde İnsan Ve İnsaniyet Mefhumu, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Yılmaz;  Model Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (Sav), Dr. Öğr. Üyesi Veli Aba; Bir Model Olarak Manevi Danışman Hz. Peygamberin Terapötik Açıdan Etki Değeri: Hadis Bilimi Bağlamında Psiko-Teolojik Analizler konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 Nolu Salon 3.Oturum(14.30 – 16.00) Prof. Dr. Zülfikar Durmuş (Başkan); Öğrenme Yöntem Ve Tekniği Olarak Kur’an’da Rol Model, Doç. Dr. Halil Aldemir; Evrensel Bir Öğreti: Başkalarına Karşı Sorumluluk Taşımak, Doç. Dr. Ahmet Öz; Rol Model Bir Müfessir Olarak Mehmet Akif, Doç. Dr. Ahmet Abay; Kur’an’ın Bireye Ve Topluma Kazandırdığı Ahlaki Değerler,Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner; Felsefî Bir Bakış Açısıyla Model İnsan Model Devlet Teorisi, Arş. Gör. Havva Özata;

Öğrenme Yöntem Ve Tekniği Olarak Kur’an’da Rol Model konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu Salon 3.Oturum(14.30 – 16.00) Prof. Dr. Şuayip Özdemir  (Başkan); İlahiyat Fakültesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Rol Model Algıları -Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği-, Doç. Dr. Necmeddin Şeker; Dinî Rehberlikte Temsil Sorunu, Doç. Dr. Hüseyin Öztürk;  Aliya İzzetbegoviç’de Doğu Batı Algısı, Doç. Dr. Cengiz Özmen; Aliya İzzetbegoviç’de Doğu Batı Algısı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Gün; İlahiyat Fakültesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Rol Model Algıları -Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği-, Dr. Öğr. Üyesi Muhamed Ali Yıldız; Örnek Müslüman Akşemseddin Hazretleri Ve İstanbul'un Fethindeki Rolü konularında bildirilerini sundular.

Sempozyumun Değerlendirme Oturumunda ise katılımcılar sempozyumla alakalı değerlendirmelerde bulundular ve sempozyum bu oturumla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2018, 01:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER