banner422

BİRLİKTEN REKABET GÜCÜ DOĞUYOR,

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman biber üretim işletmeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, bölge üniversiteleri, kalkınma ajansları ve daha birçok sivil toplum kuruluşu Maraş Biberi Kümesi’nde güçlerini birleştirdi.

 BİRLİKTEN REKABET GÜCÜ DOĞUYOR,

 BİRLİKTEN REKABET GÜCÜ DOĞUYOR,

MARAŞ BİBERİ DÜNYA MARKASI OLUYOR
Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman biber üretim işletmeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, bölge üniversiteleri, kalkınma ajansları ve daha birçok sivil toplum kuruluşu Maraş Biberi Kümesi’nde güçlerini birleştirdi. Mayıs 2017’de başlayan projeyle, 2002 yılından beri Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip olan Maraş Biberinin rekabet gücü artırılması ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.
Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önderliğinde geliştirilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Maraş Biberi Kümelenme Projesi sektör paydaşlarının büyüme potansiyelini ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Mayıs 2017’den bu yana başarıyla yürütülüyor.
2,6 milyon Euroluk bütçeye sahip olan Maraş Biberi Kümelenme Projesi, çiftçileri, biber işletmelerini, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, ilgili devlet kuruluşlarını, üniversite ve enstitüleri bir araya getirerek, değer zincirinde yer alan tüm aktörlerin katılımıyla araştırma geliştirme, sektörel tanıtım, destekleyici tesislerin kurulması gibi pek çok faaliyete öncülük etmeyi öngörüyor. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak kümelenmede yer alan her bir üyenin üretim maliyetlerinin düşmesi, pazarlama ve rekabet edebilirlikteki avantajlarını artırması hedefleniyor.
Projenin ana faydalanıcısı olan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, ülkedeki en kaliteli ve özel biberin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştiğine vurgu yaparken şu sözlerle projenin amacını özetliyor: “Maraş Biberinin artık bir dünya markası olmasının zamanı gelmiştir ve bunun yolu da sektörel işbirliğinden geçmektedir. Maraş Biberi, tüm bölge illerinin ortak değeridir. Projeden en iyi verimin alınması için önyargılardan uzak, birlik beraberlik içinde sektör paydaşlarının ortak bir akıl oluşturmaları ile çalışmalar başarıyla yürütülüyor.”
Projenin diğer iki büyük destekçisinden biri olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Akif Pakdil ise “Maraş Biberi, tarımsal kalkınma için güçlü potansiyeli ve tarihsel imgesiyle gerek yurtiçi gerekse yurtdışı satışlarda daha fazla bir ekonomik katkı sunmayı hak ediyor. Bu sebeple gerekli altyapının oluşması için projenin tüm taraflarıyla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” derken, projenin diğer büyük paydaş kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu da kalite unsurunun önemine “Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın projedeki en büyük rolü, baharatlık kırmızı biber sektörünün tüm aşamalarda, halkın en kaliteli ve hijyenik koşullarda üretilmiş ürünleri tüketmesine destek olmaktır. Sektörün önemli bir sorunu olan aflatoksinin, Maraş biberinden bertaraf edilmesi, laboratuvarımızda gerekli analizlerin tüm boyutlarıyla
yapılması, çiftçi ve işletmelerin faal olarak laboratuvarımızdan faydalanması, tüketici güveninin de artırılmasına vesile olacaktır” sözleriyle dikkat çekti
Maraş Biberi yüksek kalitesi ile dünya markası olmaya aday
Yaklaşık 122,400 dekarlık toplam alanda ekimi yapılan Maraş Biberi, kalite anlamında dünyanın önde gelen baharatlık biberlerinden sayılıyor ve bölgede yaklaşık 800 milyon TL’lik bir ekonomik değer oluşturduğu tahmin ediliyor.
Sağlık faydalarıyla öne çıkan Maraş Biberinin önemli bir özelliği de dünya pazarında bulunan diğer biber mamullerinin aksine, orta acılık seviyesinde olması ve bu sebeple çocuklardan erişkinlere kadar çok geniş bir tüketim kitlesine ulaşabilmesi. Pul biberin egzotik bir ürün olması, antioksidan özelliği, fabrikasyon işlemlerden geçmemesi ya da minimal derecede geçmesi, daha da önemlisi üründe tuz ve yağ dışında katkı malzemelerinin kullanılmamasından dolayı ürünün doğallığı, dünyada hızlı büyüyen trendlere uygunluğu, Maraş Biberi üretim ve ticaretinin önünü açan unsurlardır. Pul biber tüketiminin küresel ölçekte de artış eğiliminde olması da Maraş Biberinin ihracat potansiyelini her geçen gün artırmaktadır.
Maraş Biberi Kümesi ne sunuyor?
 Sektörün ihtiyacı olan finansman kaynaklarının yaratılması için, işletmelere yol gösterici bir misyonla çalışan Maraş Biberi Kümelenme Projesi, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Bu sayede ulusal ve uluslararası iş birliği imkanları artıyor.
 Tam teşekküllü̈ laboratuvar ve ortak paketleme tesisi, sektörün önemli sorunlarına çare oluyor.
 Ar-Ge çalışmaları yapılıyor, teknolojik gelişmeler sağlanıyor ve yeni ürünler geliştiriliyor.
 Yaygın eğitim çalışmaları ile küme üyelerine sürekli bilgi akışı sağlanıyor.
 Tanıtım ve iletişim programları yürütülüyor.
 Markalama ve etkin pazarlama çalışmaları yapılıyor.
 İş geliştirme çalışmaları yürütülüyor ve yeni fırsatlar yaratılıyor.
Gıda güvenliğine önem veriyoruz
 Türk Gıda Kodeksine uygunluk
 Kalite standartlarına uygunluk
 Gıda güvenliği yönetim sistemi
 Periyodik laboratuvar testleri
 Uygun üretim teknikleri kullanımı
 İdeal depolama koşulları
 Tam Hijyen
 Belgelendirme
Küme Logosu gıda güvenliğinin garanti belgesi oluyor.
www.marasbiber.com
facebook.com/marasbiberikumelenmeprojesi
instagram.com/marasbiberikumelenme
Youtube/marasbiberikümelenmeprojesi
Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2018, 02:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER